Verticale / Żaluzje pionowe

Żaluzja pionowa. Lamele o szerokości 89mm lub 127mm.
Sterowanie standard – łańcuszek, lux- pokrętło oraz wersja elektryczna